Coco Chanel

Thời trang không phải là một cái gì đó mà chỉ tồn tại trong quần áo. Thời trang là trên bầu trời, trên đường phố, thời trang đã làm với ý tưởng, cách chúng ta sống, những gì đang xảy ra.

Coco Chanel
Rate this post

Chia sẻ bài viết

Giỏ hàng